.

Yönetim

Ferat GÖMÜK
Daire Başkanı
fgomuk@mehmetakif.edu.tr
+90 248 2131082
Reyhan ÇETİNKAYA
Şube Müdürü
rcetinkaya@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 10 84
Naciye HIZ
Şube Müdürü
naciyehiz@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 10 86
Serap ŞAKIR
Sekreter
serapsakir@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 10 82

Hakkımızda

  • Personel
  • Başkanlığımız
  • Yönetim