.

Tüm Duyurular

  • Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterlerine ve İlgili Personellerine Aşağıda Belirtilen Konular ve İşleyişleri İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Verilmiştir. | 29.12.2021
  • Üniversitemize Açıktan Atanan 657 Sayılı Yasaya Tabi Personele Aday Memur Eğitimleri Düzenlenmiştir. | 29.12.2021
  • 2022 Yılı Norm Kadrolarına İlişkin Üniversitemiz Senato Kararları | 31.12.2021
  • 12.10.2020 tarih ve 31272 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi alımı ilanı Giriş Sınavı Sonuçları | 05.11.2020
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge | 08.01.2020
  • 2020 Yılı Norm Kadrolarına İlişkin Üniversitemiz Senato Kararları | 31.12.2019
  • 2019 Yılı Norm Kadrolarına İlişkin Üniversitemiz Senato Kararları | 15.02.2019